Nhiệm vụ phần mềm quản lý thang máy

phần mềm quản lý thang máy

Nhiệm vụ phần mềm quản lý thang máy là lưu trữ thông tin người sử dụng thẻ đăng ký thẻ phần mềm miễn phí. Giao diện quản lý , phân tầng thang máy trực quan, dễ sử dụng Ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh Xuất báo cáo dưới dạng file excel, đa dạng mẫu báo cáo: chi tiết, thống kê, tổng hợp.  Tự động tải dữ liệu vào ra từ máy chấm công về máy tính. Quản lý danh sách nhân viên theo cây thư mục: Công ty -> Phòng ban-> Nhân viên,.. Gồm: tên nhân viên, mã nhân viên, chức vụ, ngày sinh,phòng ban,…

  • Thẻ có giá trị có thể mở cửa, không hợp lệ thẻ có thể không mở. Nhưng chúng ta có thể giới hạn tầng,
  • Có thể mở rộng và quản lý nhiều thang máy
  • Phân quyền người sử dụng làm phần mềm quản lý thang
  • Sử dụng thẻ để đăng nhập hệ thống.
  • Một số khách hàng không thích đọc thẻ,
  • Họ cũng có thể sử dụng Sinh Trắc Học nhạc cụ như: Ngón Tay-in độc giả,
  • Nhận diện khuôn mặt và như vậy nếu họ có Wiegand định dạng.
Mời Bạn Đánh Gía
0938798647
GỌI NGAY: