Phân tầng thang máy là gì?

Phân tầng thang máy là một giải pháp kiểm soát an ninh trong thang máy. Nó cho phép quản lý xác định quyền truy cập của từng người vào các tầng cụ thể trong tòa nhà. Mỗi người sử dụng được cấp một thẻ từ thang máy với quyền truy cập vào các tầng được xác định trước.

ĐƠN GIẢN KIỂM SOÁT THANG MÁY

Hệ thống kiểm soát thẻ thang máy sử dụng tương đối đơn giản. Khi sử dụng thang máy cần kiểm tra thông tin thẻ tại đầu đọc. Thẻ hợp lệ thì vị trí các tầng lên xuồng sẽ sáng đèn và ngược lại. Sau đó người sử dụng tiến hành lựa chọn các tầng cần di chuyển đến

Xem Thêm
hệ thống kiểm soát thang máy

TƯ VẤN THIẾT KẾ GIẢI PHÁP hệ thống phân tầng THANG MÁY

Cung cấp lắp đặt giải pháp kiểm soát thang máy với các khu chung cư, việc kiểm soát thang máy là một giải pháp vô cùng an ninh, khiến cho cư dân cảm thấy yên tâm hơn.